پیام تشکر دکتر سید علیرضا مرندی خطاب به دکتر رضا داوری اردکانی در مورد همدردی وی در مورد رحلت دو تن ازاعضای فرهنگستان علوم پزشکی

برادر ارجمندجناب آقای دکتر رضا داوری اردکانی

ریاست محترم فرهنگستان علوم

سلام علیکم

بـا احترام، از ارسال نامه تسـلیت و همـدردی جنابعالی درخصوص درگـذشت دو تن از فرهیختگان فرهنگسـتان علوم پزشکی، تقدیر و تشکر می‌نمایم.

از خداوند متعال سلامتی و طول عمر با عزت جنابعالی و اعضای فرهیخته فرهنگسـتان علوم و دیگر فرهنگستانها را که از چهره هـای مانـدگار و افتخـار آفرین علمی، فرهنگی و هنری کشور جمهوری اسلامی ایران هستند، مسئلت دارم.

 دکترسیدعلیرضا مرندی