نـامه دکتر کامران باقری لنکرانی در خصوص"درخواست هماهنگی و پیگیری ادغام رویکرد ارتقاء سلامت در کلیه برنـامه‌های معاونت‌های مختلف وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی"

جناب آقای دکتر سید علیرضا مرندی
رئیس محترم فرهنگستان علوم پزشکی
سلام علیکم؛
با احترام، همانگونه که مستحضرید اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت ایجاد ایران سالم، توانمند و الگوی ارتقاء سلامت تا سال ۱۴۰۴ و همچنین حمایت و پیگیری آن وظیفه قانونی، شرعی و اخلاقی تک تک افراد و کلیه مسئولین در نظام سلامت می‌باشد. مستندات مبتنی بر شواهد سازمان جهانی بهداشت و عملکرد کشورهای توسعه یافته و حتی در کشورهای در حال توسعه بیانگر این واقعیت است که ارتقاء سلامت باید در رویکرد همه معاونت‌ها و اجزای وزارت بهداشت برجسته و جاری شود. ارتقاء سلامت مربوط به یک جزء خاص از وزارت بهداشت نیست و همه در برابر آن موظف، مسئول و پاسخگو هستند.
از آنجائیکه ساختار دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذائی وزارت بهداشت میتواند گذشته از پیگیری و برنامه ریزی ادغام ارتقاء سلامت در نهادها و وزارتخانه‌های مختلف، وظیفه هماهنگی و پیگیری ادغام رویکرد ارتقاء سلامت در کلیه برنامههای معاونتهای مختلف وزارت بهداشت و همچنین پیگیری آن را به عهده بگیرد، پیرو جلسه اخیر شورای آینده نگاری فرهنگستان پیشنهاد میشود از وزارت بهداشت درخواست گردد وظیفه پیگیری ارتقاء سلامت در ساختار و عملکرد وزارت نیز به این دبیرخانه ابلاغ گردد. همچنین گروه ارتقاء سلامت فرهنگستان آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری و حمایت علمی و مشورتی با این دبیرخانه را اعلام می‌نماید.

دکتر کامران باقریلنکرانی
عضو پیوسته و رئیس گروه ارتقاء سلامت