نظر گروه علوم دارویی فرهنگسـتان علـوم پزشـکی در خصـوص"واگـذاری واحـدهای خـدمات دارویی به بخش خصوصی"

دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور طی نامه ای نظر گروه علوم دارویی این فرهنگسـتان را در خصـوص"واگـذاری واحـدهای خـدمات دارویی به بخش خصوصی" به اطلاع مسئولین مربوطه رساند.

متن این نامه به این شرح است:

برادر ارجمندجناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری  

معاون اول محترم رئیس جمهور و فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی

 برادر ارجمندجناب آقای دکترحسینعلی شهریاری

 رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

 برادر ارجمندجناب آقای دکترسعید نمکی

 وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

سلام علیکم،

 بـا احـترام، به پیوست نـامه جنـاب آقـای دکتر علی خلـج ریـاست محترم گروه علوم دارویی فرهنگسـتان علـوم پزشـکی در خصـوص"واگـذاری واحـدهای خـدمات دارویی به بخش خصوصی" جهت اسـتحضار جنـابعـالی ودسـتور هر گـونه اقـدامی که صلاح بدانیـد تقدیم می‌شود

دکتر سید علیرضا مرندی

برای مشاهده نظر گروه علوم دارویی اینجا کلیک کنید.