نظر فرهنگستان علوم پزشکی در مورد ایجاد شبکه خدمات درمانی

دکتر سید علیرضا مرندی طی نامه ای به دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت نظرات فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران را در مورد ایجاد شبکه درمانی اعلام نمودند.

برای مشاهده متن این نامه اینجا کلیک کنید.