نامه فرهنگستان به وزیر بهداشت در خصوص شبکه بهداشتی درمانی

برادر ارجمندجناب آقای دکتر بهرام عین الهی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سلام علیکم

با احترام، ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی توفیقات فراوان برای حضرتعالی و مجموعه نظام سلامت، مراتب زیر به استحضار می‌رسد:

بازسازی، تکمیل و توسعه شبکه بهداشتی درمانی، مهمترین مسئله راهبردی در راستای اجرایی نمودن سیاست‌های کلی سلامت، ابلاغی مقام معظم رهبری است. پس از جلسه اسفندماه و در جهت پیگیری توصیه‌های آن جلسه، نشستی به پیشنهاد و با حضور رؤسای محترم دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران و شهید بهشتی، معاونین محترم بهداشتی دانشگاه‌های فوق و بعضی از مسئولین مرتبط آن در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ در فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد. دغدغه رؤسا و معاونین محترم دانشگاه‌ها، در مورد مسائل بهداشتی جمعیت عظیمی که در شهر و استان تهران باید تحت پوشش مراقبت‌ها و خدمات سلامت قرار گیرند، و همچنین شروع اقدامات برای احیای زیرساخت‌های شبکه در این استان، قابل تقدیر است. شایسته است اقدامات انجام شده در اجلاس رؤسای محترم دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور، ارائه و ضمن تأکیدات ضروری، اقدامات سایر دانشگاه‌ها نیز به منظور تبادل تجربیات، گزارش شود و از طرح عناوینی که این موضوع اصلی را تحت الشعاع قرار دهد، احتراز شود. در جلسه فوق مسائل زیر تأکید شد:

 • التزام عملی مسئولین ارشد؛
 • ارتقاء و ترمیم ساختار شبکه(بویژه مشکل مراکز جامع و پایگاه‌های استیجاری، وایجاد پایگاه‌های جدید)؛
 • ترمیم ساختار نیروی انسانی (بویژه تبدیل وضعیت نیروهای غیر ثابت و آموزش و توانمندسازی آنان و جذب و بکارگیری نیروهای جدید)؛
 • افزایش اعتبارات و تقویت منابع مورد نیاز (ایجاد ردیف‌های بودجهای ثابت و نشاندار برای بخش بهداشت، صیانت از بودجه‌های بهداشت و استفاده از سایر منابع جهت تقویت اعتبارات شبکه بهداشتی درمانی و نیز امور مربوط به بهداشت و پیشگیری)

با توجه به پیشینه موضوع و مستندات کارشناسانه قبلی، موارد زیر پیشنهاد می‌شود. انشاءالله دستور توصیه مؤکد برای اجراء و پیگیری صادرفرمایید:

 • بهره وری بیشتر از امکانات موجود (آموزش نیروهای انسانی، توسعه نظارت با شاخص‌های معتبر و تشویق و پاداش خدمات نیروهای شایسته)
 • اقدامات ترویجی بویژه حساس نمودن و آگاه نمودن نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولین مرتبط دولتی، از طریق بازدیدهای حضوری نامبردگان از مراکز و مناطق محروم و نشان دادن ضرورت‌ها و فعالیت‌ها در میادین خدمت و مراقبت؛
 • استفاده از ظرفیت‌های بالقوه نیروی انسانی، نظیر خدمات داوطلبانه دانشجویان رشته‌های محتلف، پس از آموزش اولیه به آنان، انجمن‌ها و بسیج دانشجویی، رابطین بهداشت و سایر ظرفیت‌های مردم نهاد و احیای طرح سفیر سلامت و نظایر آنها، پس از آموزشهای لازم به آنان؛
 • تعامل مناسب و هم افزا با شهردار محترم تهران برای استفاده از امکانات وسیع و مناسب که در اختیار شهرداری است، نظیر بوستانها، مراکز فرهنگی و فرهنگ سراها. در این خصوص و در صورت صلاحدید تشکیل جلسه ای با حضور شهردار محترم تهران می‌تواند راهگشا باشد؛
 • آموزش و توانمندسازی مدیران شبکه بهداشتی درمانی و ارتقای نظام انتخاب، تعلیم و تربیت و ارزشیابی آنان؛
 • استفاده از فرصت‌های برنامه توسعه هفتم و برنامه‌های سالیانه دولت محترم برای ارتقای برنامه‌های بهداشتی مورد نیاز کلان شهر تهران و رسیدگی به نیازهای مبرم مناطق محروم، پرتراکم و نیز مسائل بحرانی تهدید کننده سلامت در این مناطق؛
 • تشکیل شورای راهبردی بهداشت استان تهران با حضور مقام محترم وزارت و معاونین ذیربط، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونین بهداشتی دانشگاه‌های مستقر در تهران، شهردار محترم تهران و معاونین ذیربط ایشان و نماینده منتخب فرهنگستان علوم پزشکی در صورت ضرورت، و سایر اعضاء حسب مورد؛

فرهنگستان علوم پزشکی ضمن تشکر مجدد از رؤسای محترم دانشگاه‌های فوق الاشاره و تقدیر از شروع اقدامات و پیگیریهای مفید انجام شده، بر تسریع و گسترش فعالیت‌ها جهت اجرایی نمودن دستورات مقام معظم رهبری در مورد گسترش و تکمیل شبکه بهداشتی درمانی استان تهران و سراسر کشور و نیز اولویت دادن به بهداشت و پیشگیری، برای هر نوع همراهی و همکاری، بر اساس اساسنامه فرهنگستان و با استفاده از ظرفیت‌های فرهیختهگان علمی و کارشناسی، اعلام آمادگی می‌نماید.

دکتر سید علیرضا مرندی