نامه فرهنگستان به وزیر بهداشت با موضوع "خلاصه سیاستی ارتقاء سواد سلامت جنسی جامعه و پیشگیری از ابتلای به ویروس پاپیلوما"

برادر ارجمند جناب آقای دکتر بهرام عین اللهی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سلام علیکم
با احترام، به پیوست خلاصه سیاستی ارتقاء سواد سلامت جنسی جامعه و پیشگیری از ابتلای به ویروس پاپیلوما، خروجی جلسه مشترک گروه‌های بهداشت و تغذیه و سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در اسفند ماه ۱۴۰۰ برگزار و نهایی شده استجهت استحضار و انعکاس و پیگیری در مبادی ذیربط حضورتان ارسال می‌گردد. همانگونه که مستحضرید این موضوع هم مانند HIV ویروس درصورت بی توجهی به ابعاد و عواقب آن موجب انتقال بیماری و عوارض غیر قابل جبران به عده کثیری از جمعیت کشور خواهدشد. لذا توجه جدی ادارات مرتبط آن وزارت محترم، دانشگاههای علوم پزشکی و سایر دستگاههای مسئول به این مطلب مهم و پیشنهادات ذکر شده در خلاصه سیاستی را می‌طلبد.