نامه ریاست فرهنگستان علوم پزشکی به رئیس جمهور در خصوص پیاده سازی سلامت الکترونیک و نسخه الکترونیک

برادر ارجمند حضرت آیت الله جناب آقای دکتر سید ابراهیم رییسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم
با احترام، همانگونه که مستحضرید موضوع سلامت الکترونیک به عنوان بخش مهمی از دولت الکترونیک یکی از الزامات و تکالیف قانونی مدیریت کلان حوزه سلامت است. اگرچه مقدمات پیاده سازی سلامت دیجیتال در نزدیک به یک دهه به تدریج فراهم شده است، ولی پیش از بلوغ کامل این ارکان، بر استفاده ازنسخه الکترونیک تاکید بیشتری صورت گرفته است. فرایند پیاده سازی نسخه الکترونیک با محوریت سازمانهای بیمه گر طراحی و پیش برده شده است و مقدمات مهم آن از جمله الزامات حقوقی دسترسی به کدها و فهرستها و دستورالعمل‌های خریدخدمت در قالب الکترونیک هنوز فراهم نیست. طیف گسترده پزشکان نسخه نویس مورد مشورت و نظرسنجی قرار نگرفته اند.
تاکید بر اجرای فراگیر و بدون استثنای نسخه نویسی الکترونیک بدون پرداختن به این چالش‌های جدی، می‌تواند زمینه ساز اجرای ناموفق، تضییع حقوق بیماران بویژه قشر آسیب پذیر، و در نهایت افت کیفیت و افزایش پرداخت از جیب مردم در خدمات سلامت گردد. از این جهت فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ضمن برگزاری نشست‌های کارشناسی متعدد موضوع را مورد بررسی قرار داده و پیشنهادات ذیل را جهت امعان نظر و ابلاغ به مبادی ذیربط حضور جنابعالی ارائه می‌نماید.
راهبردها و اقدامات لازم:

  1.  پیاده سازی سلامت الکترونیک و نسخه الکترونیک باید موضوعی فرابخشی و ملی تلقی بشود و متولی معینی در سطح کشور داشته باشد.
  2.  نسخه الکترونیک باید بخشی از یک برنامه کلان سلامت الکترونیک باشد و با پرونده الکترونیک سلامت یا جایگزین محدود آن در ارتباط باشد.
  3. پروژه نسخه الکترونیک باید فراتر از جایگزین دفترچه بیمه پیش برده شود و افراد بدون بیمه و کارگزاران بدون قرارداد با بیمه را هم پوشش بدهد.
  4. ابزارهای نسخه نویسی الکترونیک باید تا جایی بهینه سازی شوند که در رابطه پزشک - بیمار خللی وارد نکنند و نیازهای گروه‌های مختلف تخصصی را با درک گردش کار بالینی آنها برآورده سازند.
  5.  باید روش استفاده و ابعاد مختلف نسخه الکترونیک به مردم و کارگزاران سلامت بطور گسترده و پیوسته آموزش داده شود و اقدامات فراگیر برای فرهنگ سازی در پیش گرفته شود.
  6. فرایند پیاده سازی نسخه الکترونیک باید گام به گام و همراه با مشوق‌های لازم باشد. برای حفظ منافع و سلامت مردم، باید در حالت‌های مختلف عدم امکان نسخه نویسی الکترونیک، جایگزین‌های متنوع پیش بینی و در دسترس باشند.
  7.  باید در یک حرکت متمرکز و فوری کلیه کدها و اطلاعات زیرساختی مورد نیاز برای درج در نسخه الکترونیک بازنگری، به روز رسانی و تکمیل بشوند.
  8. روند پیاده سازی نسخه الکترونیک باید توسط موسسات ناظر غیر از مجریان بطور علمی و دقیق رصد، مستندسازی و تجزیه و تحلیل شود.

دکتر سید علیرضا مرندی