نامه ریاست فرهنگستان علوم پزشکی به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اعلام آمادگی در زمینه به روزرسانی و بازنگری بخش سلامت نقشه جامع علمی کشور

برادر ارجمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید سعیدرضا عاملی
دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

سلام علیکم
با احترام، نظر به تاکید مقام معظم رهبری در روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور و با توجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی بازنگری نقشه جامع علمی کشور را در دستور کار خود قرار داده است، بدینوسیله فرهنگستان علوم پزشکی با استفاده از اعضای فرهیخته و صاحب نظر خود و بر اساس تجربه‌های ارزشمند قبلی در همفکری در تبیین سیاستهای کلی سلامت و نیز بخش سلامت سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آمادگی دارد با هم فکری با دبیرخانه محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و تمامی ذینفعان، در زمینه به روزرسانی و بازنگری حوزه سلامت در نقشه جامع علمی کشور مشارکت نماید.

دکتر سید علیرضا مرندی