نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به رئیس صدا و سیما در مورد شبکه سلامت

برادر ارجمند جناب آقای دکتر پیمان جبلی
ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم
با احترام، همانطور که مستحضرید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ماموریت خطیر هدایت و مدیریت فرهنگ و افکار عمومی جامعه و وظایف متعددی از جمله آگاهی و ترویج سبک زندگی سالم اسلامی ایرانی در میان آحاد ملت را بر عهده دارد و به فرموده حضرت امام راحل (ره) نقش یک دانشگاه بسیار ارزشمند را ایفا می‌کند. یکی از موضوعات مهم در این خصوص ارتقاء فرهنگ و سواد سلامت جامعه و آحاد آن در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و به ویژه معنوی می‌باشد. اخیراً شایعاتی در مورد حذف یا کاهش فعالیت شبکه سلامت به گوش می‌رسد که امیدوارم صحت نداشته باشد. اتفاقاً دو روز قبل خدمت مقام معظم رهبری در مورد جایگاه سلامت در جمهوری اسلامی ایران عرایضی داشتم و به دلیل نقش بی بدیل سلامت جامعه در پیشرفت و توسعه کشور و نیز تامین رضایت مردم و نقش انسان سالم در بهبود وضع اقتصادی خانواده‌ها و کشور و کاهش بار بیماریها و هزینه‌ها، مطالبی را به استحضار ایشان رساندم که در آن به نقش صدا و سیما هم اشاره ای نمودم. ایشان توصیه فرمودند که با توجه به جایگاه فرهنگستان علوم پزشکی، شخصاً مطلب را به حضرتعالی منعکس نمایم. تقاضا دارم دستور فرمائید شبکه سلامت صدا و سیما به گونه ای تقویت شود که عمدتاً مباحث آن در راستای پیشگیری و ارتقای سلامت جامعه و آن هم با بیان و زبان روان و ساده صورت پذیرد و حتی المقدور از ورود به موضوعات پیچیده تخصصی و فوق تخصصی و مباحثی که مبلغ تجهیزات و امکانات خیلی پیشرفته و گران پزشکی است خودداری شود. همچنین درخواست دارم دستور فرمائید شورای سیاستگزاری سلامت که سالهای طولانی ارائه خدمت می‌کرد ولی گاهی به دلیل عضویت اعضائی که به مسائل سلامت عمومی جامعه اشراف نداشتند دچار ضعف در عملکرد می‌شد، مجدداً احیاء شده و بر عملکرد آن با دقت نظارت به عمل آید. از عنایتی که می‌فرمائید سپاسگزارم و برای آن برادر عزیز آرزوی سلامت و توفیق روزافزون دارم.

دکتر سید علیرضا مرندی