قدردانی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی از فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده سازمان بسیج مستضعفین

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، طی نامه ای به فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده سازمان بسیج مستضعفین از تلاشها و ایثارگریهای حافظان امنیت جامعه به منظور برقرای امنیت برای ملت بزرگ ایران تقدیر کرد.  مشروح این نامه در پیوست می‌باشد: