برگزاری ششمین نشست شبکه اندیشگاهی کشور

ششمین جلسه از سلسله جلسات عصرانه اندیشگاهی روز چهارشنه سوم بهمن ماه ۱۳۹۷ در پژوهشکده مطالعات فناوری برگزار شد. در این جلسه که نمایندگان و صاحب نظران از ۱۷ مجموعه اندیشگاهی کشور حضور داشتند، تقش اندیشگاهها در دهه پنجم انقلاب اسلامی و نیازهای فکری و محتوایی پیشرفت کشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.  اجرای برنامه‌هایی با هدف شبکه سازی نخبگانی این حوزه‌ها، واکنش به مسائل روز جامعه، نقاط قوت و ضعف شبکه همکاری اندیشگاهی رسمی و غیر رسمی، تدوین نظام مسائل اولویت دار، پیشنهادهایی برای ادامه جلسات و شبکه، ایجاد نقطه تماس برای شبکه و…از مهمترین موضوعات بحث شده در این نشست بود.

موسسات شرکت کننده در این برنامه:

شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)

بنیاد توسعه فردا

اندیشگاه اندیشه و عمل

اندیشکده شفافیت

اندیشکده صنعت،فناوری و اقتصاد (صفا)

مرکز پژوهشی آرا

موسسه تترا

اندیشکده تبیین

بنیاد خاتم الاوصیاء

پژوهشکده حکمت

پژوهشکده مطالعات فناوری

پژوهشکده چشم انداز

پژوهشکده آیندگان

پژوهشکده سیاستگذاری علم،فناوری و صنعت دانشگاه شریف

جبهه فکری انقلاب

اندیشکده تداوم