دکتر محمدعلی محققی

شما اینجا هستید

سمت: 
معاونت علمی
آخرین مدرک تحصيلی: 
دکتری
مرتبه علمی: 
استاد تمام
نوع عضویت: 
پیوسته
جایگاه: 
هیأت علمی
مدیر

تاریخ تولد: ۱۳۳۵
محل تولد: رفسنجان
تاریخ عضویت پیوسته:۱۳۹۱/۱۱/۲۶

تحصیلات: فلوشیپ جراحی سرطان دانشگاه تگزاس/ آمریکا؛ فلوشیپ جراحی پیوند اعضا دانشگاه پیتز بورگ/ آمریکا؛ فلوشیپ آموزش پزشکی دانشگاه ایلی‌نویز/ آمریکا؛ تخصص جراحی عمومی و دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه علمی: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق علمی و اجرایی:مشاور وزیر، دبیر دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، معاون آموزشی، معاون دانشجویی، مدیر کل نظارت و ارزشیابی معاونت آموزشی/ وزارت بهداشت؛ رئیس بخش جراحی و رئیس انستیتو کانسر، معاون درمان و دارو/ دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ عضو: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، گروه طب سنتی/ دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ شورای دیالیز مجتمع بیمارستان امام خمینی؛ دبیرخانه شورای بررسی و تدوین داروهای ایران/ سازمان غذا و دارو/ وزارت بهداشت؛ عضو هیئت تحریریه مجله علوم پزشکی مدرس: آسیب شناسی زیستی

تقدیرنامه‌ها: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و جانشین فرمانده کل قوا؛ وزاری بهداشت؛ وزیر آموزش و پرورش؛ رئیس فرهنگستان علوم پزشکی؛ رئیس هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی؛ رئیس جامعه جراحان؛ دبیر جشنواره رازی؛ روسای دانشگاه علوم پرشکی تهران

آثار علمی و تالیفات: ۲ کتاب؛ ۴۰ مقاله فارسی؛ ۶۰ مقاله انگلیسی

توصیه های سیاستی مبتنی بر تحلیل جریان مواد در سطح ملی: مطالعه تطبیقی ایران و سه کشور منتخب

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﯽ رﻓﺎه در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮداﺷﺖ از ل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﺎ  ﻫﺎي ۱۹۰۰   ﻫﻢ ۲۰۱۰ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و  ﺖ اﮐﻨﻮن ﺳﺮاﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ده ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه اﺳ .

درباره فرهنگستان

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است که  ایجاد آن در پانزدهم دیماه ۱۳۶۶ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپس در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از همان تاریخ آغاز به کار نمود.

 

ارتباط با ما

  • نشانی: تهران -میدان ونک - بزرگراه حقانی- ورودی کتابخانه ملی - مجموعه فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران-فرهنگستان علوم پزشکی
  • تلفن:  ۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۳-۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۴-۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۵
  • ایمیل: info@ams.ac.ir